Kontaktinformasjon

 

 

Selskapets adresse 

 

Electronic Commerce Partners AS

Trondheimsveien 436A

N-0962 Oslo

 

Telefon: +47 90941089

 

Teknisk support : support@ecp.no

Andre henvendelser : ecp@ecp.no

 

Ansatte

 

Per Tore Johansen +47 90941089
Jan Bergendal     +47 91598466

 

Electronic Commerce Partners AS  2010

Trondheimsveien 436A

N-0962 Oslo

 
www.ecp.no   NO978681395MVA